login: hasło:

Absolwenci Wydziału Prawa 1969

Zajęcia

Badania nad stanem gospodarstw rolnych i rozrywką

ale przede wszystkim historią późniejszą.

Wspomina Romek Kulikowski

Wyjazdowe seminarium z prawa rolnego w Bolkowie, czy jak pisze Kaziu Górski badania nad stanem gospodarstw rolnych otrzymanych przez Repatriantów z roku 1957 w okolicy Bolkowa, mieliśmy na III roku studiów.

Nie specjalnie pamiętam te badania, a bardziej znakomitą, rzec można biesiadno - rozrywkową atmosferę tego seminarium, co faktycznie było dużą zasługą prof. Andrzeja Stelmachowskiego i towarzyszących Mu asystentów, Romana Chalimoniuka, Józefa Nadlera i Waleriana Pańki, no i przede wszystkim naszej, zżytej już braci studenckiej. (I tu Romek urwał ciekawie rozwijające się wspomnienia by przejść do czasów późniejszych R.G.)

Zakwaterowani byliśmy w internacie Technikum Rolniczego w Bolkowie przy ul. Niepodległości 17. Dzisiaj mieści się tam Zespół Szkól Agrobiznesu im. Wincentego Witosa. Ten ciekawy, przestronny, otoczony parkiem obiekt z drugiej połowy XIX wieku, pierwotnie był starostwem powiatowym a potem wykorzystywany na różnego rodzaju cele publiczne, by w 1962 roku stać się placówką oświatową.

Niewielu już miejscowych ludzi pamięta a historyków wie, że w latach 1947 - 1948 był tam zorganizowany obóz szkoleniowy dla syjonistycznej organizacji bojowej Hagana (Samoobrona), przez który przeszło ok. 7 tys. osób narodowości żydowskiej, rekrutowanych przede wszystkim z Ludowego Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej. Bojownicy ci potem różnymi drogami docierali do Palestyny, by w 1948 roku, kiedy Hagana została przekształcona w izraelską armię, stać się jej elitą. Legenda głosi, że w obozie w Bolkowie przeszedł przeszkolenie - szkolił, generał Mosze Dajan, dowódca Hagany, późniejszy minister obrony Izraela.

Oczywiście w czasie naszego pobytu w Bolkowie nie mieliśmy o tym pojęcia. Po raz pierwszy usłyszałem o tym w latach 80 - tych od naszego starszego kolegi ze studiów, mojego przyjaciela, niestety nieżyjącego już od prawie 2 lat, znanego dziennikarza Wacława Dominika. Opublikował wtedy w tygodniku Sprawy i Ludzie obszerny artykuł na ten temat. A latach 90 - tych miałem możliwość poznać osobiście, zawieść do Bolkowa i wysłuchać wspomnień, uczestnika tego szkolenia i późniejszego wysokiego rangą oficera armii Izraela. Ale to już inna bajka.

31 maja 2015

Więcej z działu "Zajęcia"...

  1. Praktyka robotnicza na roku zerowym
  2. Kto tak pięknie gra???
  3. Obóz wojskowy czerwiec – lipiec 1969
  4. Badania nad stanem gospodarstw rolnych i rozrywką
  5. Historia pewnego wyjazdu i jego następstwa.
  6. Ścieżki pamięci - seminarium w Bolkowie

Copyright © 2014 | Łukasz Parysek & Absolwenci Wydziału Prawa 1969