login: hasło:

Absolwenci Wydziału Prawa 1969

Wykładowcy

Lista pracowników naukowych, którzy mieli zajęcia z naszym rocznikiem

Lista spisana według jednego z indeksów - z tytułami naukowymi z tamtych lat.

 

Wykłady – egzaminy 1965 – 1969

Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Adam Lesław prof. dr

Prawo finansowe

Afeltowicz Tomasz dr

Ekonomia polityczna

Baszkiewicz Jan prof. dr

Doktryny polityczne

Berutowicz Włodzimierz doc. dr

Ustrój organów ochrony prawnej

Postępowanie cywilne

Buczek Czesła dr

Socjologia

Fiema Józef prof. dr

Prawo cywilne

Prawo obrotu uspołecznionego

Seminarium

Gutekunst Władysław doc. dr

Prawo karne

Jońca Karol doc. dr

Historia państwa i prawa polskiego

Jończyk Jan doc. dr

Prawo pracy

Kaczmarek Tomasz dr

Prawo karne

Kolasa Jan doc. dr

Prawne problemy handlu zagranicznego

Prawo prywatne międzynarodowe

Kopala A. ppłk.

TOPL

Kosik Jan doc. dr

Prawo cywilne

Prawo autorskie

Lipczyńska Maria doc. dr

Postępowanie karne

Logika

Longchamps prof. dr

Prawo administracyjne

Ładosz Jan prof. dr

Filozofia

Mokry Jan dr

Postępowanie nieprocesowe

Mycielski A. prof. dr

Prawo państwowe

Orzechowski Kazimierz prof. dr

Historia państwa i prawa polskiego

Popkiewicz Józef doc. dr

Ekonomia polityczna

Rosinkiewicz A. dr

Arbitraż i postępowanie arbitrażowe

Rot Henryk dr

Wstęp do nauk prawnych

Selwa Jan dr

Prawo spółdzielcze

Staszków Michał dr

Prawo rzymskie

Prawo wynalazcze

Stelmachowski Andrzej prof. dr

Prawo rolne

Świda Władysław prof. dr

Prawo karne

Winowski Leszek prof. dr

Powszechna historia państwa i prawa

Wolfke Karol doc. dr

Prawo międzynarodowe

Zamkowski Władysław doc. dr

Wstęp do nauk prawnych

Teoria państwa i prawa

 

 

Ćwiczenia

Afeltowicz Tomasz dr

Ekonomia polityczna

Banaszak W dr

Socjologia

Bednawski Karol mgr

Wychowanie fizyczne

Chalimoniuk Roman mgr

Prawo rolne

Dubowski Władysław mgr

Język rosyjski

Jakubczak Borysława mgr

Prawo finansowe

Kaczmarek Tomasz dr

Prawo karne

Kaleta Stefan dr

Prawo cywilne

Kegel Zdzisław dr

Postępowanie karne

Klain Edmund dr

Powszechna historia państwa i prawa

Konieczny Alfred mgr

Historia państwa i prawa polskiego

Kozłowski Andrzej mgr

Ekonomia polityczna

Lang Jacek mgr

Prawo administracyjne

Liebiediewa S. mgr

Filozofia

Mazurkiewicz Marek dr

Prawo finansowe

Mądrzak Henryk dr

Postępowanie cywilne

Nadler Józef mgr

Prawo cywilne

Osiecka Tamara mgr

Przysposobienie biblioteczne

Podbielski Andrzej

Prawo państwowe

Siwik Z mgr

Prawo karne

Szurgacz Herbert mgr

Prawo pracy

Szymoszek Edward mgr

Prawo rzymskie

Śladkowski Jacek mgr

Prawo międzynarodowe

Świda Zofia mgr

Logika

Tatarczyk Leon mgr

Jezyk niemiecki

Zabielski Władysław mgr

Wstęp do nauk o państwie i prawie

4 sierpnia 2014

Więcej z działu "Wykładowcy"...

  1. Listopadowe wspomnienie o Profesorze Franciszku Longchamps de Bérier
  2. Wspomnienie o prof. Tomaszu Afeltowiczu.
  3. Kilka refleksji o Profesorze Witoldzie Świdzie
  4. Prof. zw. dr hab. Oktawia Górniok (6.01.1926 – 2.04.2007)
  5. Łacińska łamigłówka
  6. Lingua latina
  7. Prawo rzymskie – historyczne korzenie prawa cywilnego
  8. Profesor Lesław Adam
  9. Lista pracowników naukowych, którzy mieli zajęcia z naszym rocznikiem
  10. Nasi nauczyciele - zapraszam do wspomnień

Copyright © 2014 | Łukasz Parysek & Absolwenci Wydziału Prawa 1969