login: hasło:

Absolwenci Wydziału Prawa 1969

Nasza praca

Książki kolejnego pokolenia

Możemy być dumni z Autorów

W 2016 r. dostałam książki od dwóch naszych kolegów: Kazimierza Górskiego i Wojciecha Koncewicza. Książki o tematyce prawniczej są autorstwa ich synów:

dr Adama Górskiego: Zabezpieczenie roszczeń z zakresu nieuczciwej konkurencji; seria "Prace Naukowe" nr 1, Pruszcz Gdański, 2015
dr Adama Górskiego, Wykonanie orzeczeń zabezpieczających wydanych przez zagraniczne sądy, seria "Prace Naukowe" nr 2, Pruszcz Gdański, 2015
prof. Tomasza Tadeusza Koncewicza: Prawo z ludzką twarzą Wydawnictwo C.H. Beck z ilustracjami Andrzeja Mleczki. Warszawa, 2015
Dwie pierwsze książki dostałam już w czerwcu a we wrześniu książkę Tomasza T. Koncewicza. Uznałam, że udostępnienie mi tych książek obliguje mnie do ich przeczytania a co jest tego konsekwencją napisania o nich bo przecież wszyscy jesteśmy dumni z absolwenckich „dzieci”.

Obie książki są o tym jak sprawić by sąd sprawiedliwie (z uwzględnieniem wielu uwarunkowań o różnym stopniu ogólności) mógł rozstrzygnąć w zgodzie ze zrównoważeniem lex i jus.

Książka „Zabezpieczenie roszczeń z zakresu nieuczciwej konkurencji” dr Adama Górskiego – jest szczegółową analizą zabezpieczenia roszczeń w przypadku nieuczciwej konkurencji, oraz próbą odpowiedzi na pytanie, czy obecna regulacja zapewnia dostateczną ochronę prawną podmiotom występującym z takimi roszczeniami. Jednakże zanim Autor dojdzie do omówienia przedmiotu pracy pokazuje jak wiele przeszkód mamy z podstawowymi określeniami, a co za tym idzie z możliwością ostatecznych (sprawiedliwych?) rozstrzygnięć. Każde z pojęć będzie miało wiele znaczeń zarówno w literaturze jak i aktach prawnych. Wszyscy wiemy, że pojęcia konkurencji, przedsiebiorcy, podmiotu gospodarczego,  niezwłoczności, dobrych obyczajów, etyki gospodarczej itd. itp. są różnie interpretowane, mając wiele znaczeń, często różnie są definiowane w  aktach prawnych – stąd w opracowaniu dr Adama Górskiego (będącym częścią doktoratu) tyle powołań literatury i orzecznictwa, postanowień, uchwał, uzasadnień wyroków sądów. Na tym tle Autor podnosi problem trafności podejmowanych decyzji.

W przypadku tak dużej zawiłości i niejednoznaczności lex, istotą i celem sądu winno być zrównoważenie go przez jus.1/

Balsamem na duszę prawnika już nie wykonującego zawodu, ale też chyba literaturą obowiązkową dla każdego absolwenta prawa a przyjemnością dla laika, jest książka prof. Tomasza Tadeusza Koncewicza: Prawo z ludzką twarzą. Każdy rozdział i jego punkt jest przynajmniej zasygnalizowaniem problemów, które nas często nurtują, gdy myślimy o prawie. Sposób konstrukcji książki, ilość podniesionych zagadnień, jasność formułowanych myśli jest ogromną zaletą tej pozycji. Wymienię tylko kilka zagadnień będących przedmiotem rozważań Autora: Po co ludziom procedury? „Proceduralne myślenie”, „Proceduralny zwycięzca”; Nieznajomość prawa szkodzi. Czy zawsze?; „Obywatel petent” versus „wszechwładna administracja, czyli o „fasadowej efektywności” prawa europejskiego w Polsce, Obywatel: niestety cały czas sługa, Urzędnik: niestety cały czas omnipotentny; Interpretacja prawa w sądzie polskim. Koszmar czy bajka?; Polski sędzia i problem języka; Po co obywatelom i państwu sąd konstytucyjny?;   I tak do końca książki – każdy temat interesujący, każdy wart zastanowienia. Żadnych przypisów, żadnej literatury a czytając wiemy, że Autor wszystko przemyślał i jesteśmy przekonani, że to są tematy, nad którymi wielokrotnie zastanawialiśmy się sami.

Renata Gryglaszewska
 
1/ Warto w tej kwestii przeczytać również wywiad z prof. Tomaszem Koncewiczem zamieszczony w wydaniu Gazety Wyborczej z 17-18 września 2016 r.

18 wcześnia 2016

Więcej z działu "Nasza praca"...

 1. Jesień w górach i nad stawami w Dolinie Baryczy
 2. Radek rusza na Sulicę
 3. Nad Stawami Jaskółczymi w Dolinie Baryczy
 4. Radek dzieli się z nami pięknem gór
 5. Piękna nieznajoma Tadeusza
 6. Hobby Radka
 7. Patrząc wstecz
 8. Pasja Tadeusza Wiśniewskiego
 9. Malowane przyrodą Doliny Baryczy
 10. Mój nałóg
 11. NA MOICH SCIANACH
 12. Zielona pasja
 13. To nie pajsa tylko sprawność
 14. Nasze pasje - Igłą malowane
 15. Nasze pasje
 16. Książki kolejnego pokolenia
 17. Praca i rodzina

Copyright © 2014 | Łukasz Parysek & Absolwenci Wydziału Prawa 1969